Thầy giáo “ăn tạp” địt cô học trò trong trường mấy cô giáo cũng bị thầy giáo gạ tình địt rồi, thầy giáo ăn tạp vãi đái luôn, phim sex ai cũng địt được. Đồng nghiệp cũng chén luôn chứ sợ mẹ gì đâu, ở ngoài chắc xinh, xấu, già trẻ gì thầy giáo xơi hết chứ chả ngán gì cả, đúng là thầy giáo dâm đãng. Cô học trò bé bỏng của thầy mà thầy cũng địt em luôn trong lớp được, thầy thuộc dạng thần cặc rồi.

Thầy giáo “ăn tạp” địt cô học trò